Chào mừng bạn đến với website THPT Hoàng Hoa Thám
Thứ bảy, 27/8/2016, 0:0
Lượt đọc: 296

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Sáng ngày 27/8/2016, Trường THPT Hoàng Hoa Thám đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164