Chào mừng bạn đến với website THPT Hoàng Hoa Thám
Thứ sáu, 20/8/2021, 10:47
Lượt đọc: 1015

THÔNG BÁO V/v đăng ký nhập học vào lớp 10 Trường THPT Hoàng Hoa Thám Năm học 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT 

 HOÀNG HOA THÁM

Số: 07/TB-HHT

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBình Thạnh, ngày 20 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v đăng ký nhập học vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám

Năm học 2021 – 2022

Căn cứ Công văn số 2718/UBND-VX ngày 15 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố để quyết liệt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 2251/SGDĐT-VP ngày 15 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Công văn 2718/UBND-VX ngày 15 tháng 8  năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Công văn số 2193/SGDĐT-KTKĐ ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xét tuyển lớp 10 chuyên, tích hợp, lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021 – 2022;

Căn cứ Quyết định số 1576-46/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám năm học 2021 – 2022;

Căn cứ danh sách xét trúng tuyển vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám năm học 2021 – 2022;

Hội đồng Tuyển sinh Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám ban hành Thông báo đăng ký nhập học vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Đối tượng đăng ký nhập học: Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám năm học 2021 – 2022 (Danh sách do Sở Giáo dục và Đào tạo công bố).

2. Thời gian đăng ký nhập học: Từ ngày 24/8/2021 đến 16 giờ 30 ngày 27/8/2021.

3. Hình thức đăng ký nhập học: Đăng ký trực tuyến.

4. Hồ sơ đăng ký nhập học:

- Phiếu báo điểm (bản scan - định dạng pdf hoặc hình ảnh).

- Đơn đăng ký xếp lớp (bản scan- định dạng pdf hoặc hình ảnh), tải mẫu trên website trường THPT Hoàng Hoa Thám, địa chỉ: thpthoanghoatham.hcm.edu.vn

Lưu ý: cả 02 tập tin trên nén vào 01 file đặt tên theo cú pháp: SBD - họ và tên học sinh.

Ví dụ: Học sinh trúng tuyển vào trường có Số báo danh (SBD) là 02024149, tên là NGUYỄN VĂN A thì tên file là: 02024149-NGUYEN VAN A.

5. Quy trình đăng ký nhập học

5.1. Bước 1:

Phụ huynh học sinh hoặc học sinh vào đường link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQc3zPTEZy3Js1VIC2U8cU5b3A8GV9ezmCXxm40rAn7_EiPw/viewform?usp=sf_link

5.2. Bước 2:

Phụ huynh học sinh hoặc học sinh khai báo đầy đủ các thông tin trên link và add file (thêm file) đã tạo ở mục 4 vào cuối phần khai báo trên hệ thống để đăng ký nhập học.

6. Lưu ý chung:

- Mỗi học sinh chỉ đăng nhập, đăng ký nhập học duy nhất 01 lần.

-Điện thoại trợ giúp khi đăng nhập không thành công: 0798816264 (thầy Tâm), 0779504264 (cô Trâm).

- Tư vấn viết ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC (lớp nâng cao, lớp cơ bản, tăng cường tiếng Anh, nghề…):

STT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Ghi chú

1

Bùi Quang Hoàng

0909158960

hht.quanghoang@gmail.com

Tư vấn vào lớp cơ bản Tự nhiên, lớp nâng cao Tự nhiên

 

2

Đinh Thị Xuân Mai

0902646997

maidinhhl@yahoo.com

3

Nguyễn Hoàng Anh

0908281097

hoanganh.hht11@gmail.com

4

Lê Kim Hậu

0909209305

kimhau71@yahoo.com.vn

Tư vấn vào lớp Tăng cường tiếng Anh

5

Nguyễn Thị Bích Vân

0918221343

bichvan091004@gmail.com

Tư vấn vào lớp cơ bản Xã hội, lớp nâng cao Xã hội

6

Nguyễn Huy Cường

0979119327

huycuonghht@gmail.com

7

Nguyễn Văn Nhị

0908672577

nguyenvannhi2507@gmail.com

7. Điện thoại đường dây nóng: (028).35510574 ( sau đó bấm số 1)

8. Công bố danh sách lớp: Dự kiến ngày 30/8/2021 trên website.

Trên đây là thông báo đăng ký nhập học vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám năm học 2021 – 2022. Đề nghị Hội đồng tuyển sinh trường, phụ huynh học sinh, học sinh thực hiện đúng trình tự nhằm đảm bảo tính thống nhất, quyền lợi học sinh và đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19./

 

Nơi nhận :

- Hội đồng tuyển sinh;

- PHHS, HS lớp 10 năm học 2021-2022;

- Lưu VP

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí)

 

Trần Ngọc Minh


 
Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87