Chào mừng bạn đến với website THPT Hoàng Hoa Thám
Thứ bảy, 28/5/2016, 0:0
Lượt đọc: 1057

NỘI DUNG ÔN TẬP THI LẠI Môn: TOÁN – Lớp 11 Năm học : 2015 – 2016

NỘI DUNG ÔN TẬP THI LẠI 

Môn: TOÁN – Lớp 11

Năm học : 2015 – 2016

  1. NỘI DUNG :

I.       GIẢI TÍCH

1.                  Giới  hạn hàm số

2.                  Đạo hàm

3.                  Ứng dụng của đạo hàm

II.    HÌNH HỌC

1.                  Quan hệ vuông góc

2.                  Góc, khoảng cách

  1. CẤU TRÚC

Câu 1 (1,0 điểm). Tính giới hạn hàm số

Câu 2 (2,0 điểm). Tính đạo hàm của hàm số cho trước.

Câu 3 (1,5 điểm). Chứng minh đẳng thức đạo hàm

Câu 4 (2,5 điểm). Viết phương trình tiếp tuyến của độ thị hàm số cho trước

a)      Tại 1 điểm

b)      Có hệ số góc cho trước, hoặc song song hoặc vuông góc với đường thẳng cho trước.

            Câu 5 (3,0 điểm). Cho hình chóp đều hoặc hình chóp có cạnh bên vuông góc với mặt đáy

a)      Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

b)      Chứng minh 2 đường thẳng vuông góc hoặc 2 mặt phẳng vuông góc

c)      Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng hoặc tính khoảng cách từ 1 điểm đến mặt phẳng.

-HẾT-

164