Chào mừng bạn đến với website THPT Hoàng Hoa Thám
Thứ bảy, 28/5/2016, 0:0
Lượt đọc: 679

NỘI DUNG ÔN TẬP THI LẠI MÔN VẬT LÝ 11 NĂM HỌC : 2015 – 2016

NỘI DUNG ÔN TẬP THI LẠI MÔN VẬT LÝ 11

NĂM HỌC : 2015 – 2016

 

I. GIÁO KHOA: Gồm các bài sau:

                   1. Từ thông – cảm ứng điện từ

                   2. Suất điện động cảm ứng

                   3. Tự cảm

                   4. Khúc xạ ánh sáng

                   5. Phản xạ toàn phần

                   6. Lăng kính

                   7. Thấu kính mỏng

                   8. Mắt

II. BÀI TẬP: Gồm các dạng bài sau đây:

                   1. Khúc xạ ánh sáng

                   2. Phản xạ toàn phần

                   3. Thấu kính mỏng

                   4. Mắt cận thị

164