Chào mừng bạn đến với website THPT Hoàng Hoa Thám
Thứ năm, 9/12/2021, 11:2
Lượt đọc: 152

THÔNG BÁO V/v tập trung học sinh lớp 12 năm học 2021 – 2022

Thực hiện Công văn số 3428/SGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc chuẩn bị tổ chức học tập trực tiếp trở lại tại các cơ sở
giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám thông báo về việc tập trung toàn bộ giáo
viên chủ nhiệm lớp 12, học sinh lớp 12 năm học 2021 – 2022, thành viên Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19, Tổ An toàn Covid-19 để được sinh hoạt, hướng dẫn công tác an toàn
phòng chống dịch COVID-19 trước khi học trực tiếp vào ngày 13/12/2021.
Thời gian: 7 giờ 00 ngày 10 tháng 12 năm 2021 ( kèm theo sơ đồ 1 chiều, bố trí thời
gian giãn cách giữa các lớp).
Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87